Hűségkártya

card-fidelitate

A Richter patikákban díjazzuk a hűséget, gyors kiszolgálást, tájékoztatáshoz való jogot és választási lehetőséget nyújtva. Az együtt töltött évek alatt, hűség programokat fejlesztettünk ki és minden igénynek megfelelő szolgáltatásokat, amelyek olyan előnyös ajánlatokat vagy olyan szolgáltatásokat jelentettek melyek révén az egészségről és életminőségről gondoskodtunk. 

A továbbiakban, a Richter Patika hűségkártya a jelen oldalon bemutatott szabályzatnak van alávetve, ingyen kerül kiállításra valamennyi romániai Richter Patikában. A hűségkártya tulajdonosok számára kifejlesztett árengedmények és különleges ajánlatok mellett, lehetősége lesz részt venni  országos szinten a patikák keretén belül a hűséges ügyfeleknek szánt versenyeken.

Richter Patika hűségkártya szabályzata
Jelen hűségprogramot a GEDEON RICHTER FARMACIA SA szervezi (a továbbiakban "Szervező") és folytatja, székhelye Maros megye, Koronka 547367, 1B/1 szám, cégjegyzékszáma J26/578/1992, adószáma  RO 3099791, BCR Bank Kolozsvári Fiókjánál nyitott számlaszáma RO77RNCB0106146173340001.
A programban résztvevők kötelesek betartani a Hivatalos Szabályzat (a továbbiakban "Szabályzat") feltételeit, az alábbiak szerint. A Szabályzat bármely programban résztvevő személy rendelkezésére áll a Gedeon Richter patikák mindegyikében. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa a jelen Szabályzatot, ezen módosítások csak előzetes bemutatásuk után lépnek életbe.
A hűségprogram alkalmazási területe
A hűségprogram a Románia területén található Gedeon Richter patikákban elérhető.
Részvételi feltételek:
Bármely 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet a Richter Patika által hirdetett hűségprogramban. A kártya kibocsátásának alapvető feltétele a jelentkezési nyomtatvány kitöltéséhez szükséges információk megosztása az illetékes Richter Patika alkalmazottal, továbbá a kitöltött nyomtatvány ellenőrzése és aláírása.
A jelentkezési nyomtatvány online kerül kitöltésre, a Richter Patikák valamelyikében a Szervező képviselői által kinyomtatott nyomtatvány helyességének ellenőrzése után a hűségprogramba való jelentkezés véglegesítése érdekében a résztvevő aláírja a nyomtatványt. A kötelezően kitöltendő mezők a következők: vezetéknév, utónév, nem, születési dátum, tartózkodási város és megye,  telefonszám, e-mail cím, 18 év alatti gyerekekre vonatkozó információk. A kitöltött és aláírt jelentkezési nyomtatványt abban a Richter Patikában kell leadni, ahol a kitöltése megtörtént.
Az aláírással nem rendelkező vagy hiányos információkkal kitöltött jelentkezési nyomtatvány érvénytelen, ezáltal ellehetetleníti a hűségkártya kibocsátását.
 
A Richter Patika hűségkártyájának megszerzési módja
A hűségkártyát bármelyik Richter Patikában helyben is kiállítják, ennek előfeltétele a kitöltött jelentkezési ív aláírása.
 
Előnyök
A RICHTER PATIKA hűségkártya a következő előnyöket nyújtja:
1. A helyszínen elérhető és érvényesíthető árengedmények a Richter Patikában külön megjelölt termékekre. A hűségkártya által kínált árengedmény nem összevonható más leárazásokkal.
2. Akciós ajánlatok kihasználása és nyereményjátékokon való részvétel lehetősége, amelyek kizárólag a hűséges ügyfeleknek szólnak.
3. Közvetlen kedvezmények a gyógyszertárban forgalmazott termékekre, a Gedeon Richter Farmacia SA kereskedelmi politikájának és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 
A közvetlen kedvezmények nyújtásának mechanizmusa
A Szabályzat értelmében a hűségprogram keretén belül alkalmazott kedvezmények az alábbi feltételekkel vehetőek igénybe:
A árcsökkentéses közvetlen kedvezmény igénybevétele a hatályos jogszabályoknak megfelelően azon termékek esetében lehetséges, amelyeknek a kedvezmény felszámítása utáni ára meghaladja a termék beszeerzési árát. Amennyiben a kedvezmény alkalmazását követően a termék eladási ára alacsonyabb, mint a beszerzési ára, a kedvezmény mértéke úgy fog csökkenni, hogy a termék/szolgáltatás végső eladási ára nagyobb legyen mint a beszerzési ár.
 
Kártya használata
Annak érdekében, hogy a hűségkártyához társuló előnyöket kihasználhassa, az ügyfél fel kell mutassa a hűségkártyáját a gyógyszerésznek bármely termék vagy szolgáltatás igénylésekor.
 
Kártya elvesztése, eltulajdonítása vagy tönkretétele
Amennyiben a hűségkártya elvesztődik, ellopják vagy tönkre megy, az ügyfél értesíti erről a legközelebbi patikát és kérelmezi egy új kártya kiállítását. Az új kártya kiállításának kérvényezésekor egy új nyomtatványt kell kitölteni. A kártya helyettesítési ideje alatt az ügyfél nem élvezheti azokat az árengedményeket és egyéb előnyöket amelyek a kártyához társulnak.
 
Hűségprogram időtartama
A hűségprogram időtartama meghatározatlan. A Gedeon Richter Farmacia SA bármelyik pillanatban dönthet a hűségprogram megszüntetéséről. A program megszűnésére vonatkozó értesítés a program megszűnése előtt legkevesebb 15 nappal megtörténik minden Richter patikában.
 
Kártya érvényessége
A Gedeon Richter Farmacia SA fenntartja magának a jogot, hogy érvénytelennek minősítse azokat a hűségkártyákat, amelyeket egymást követő 12 hónapon keresztül nem használtak.
 
Szabályzat módosítása
A Gedeon Richter Farmacia SA fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot módosítsa vagy lecserélje, ugyanakkor vállalja, hogy a változtatásokat/cserét a www.richter-farmacia.ro honlapon vagy bármely más, a cél elérésére alkalmas kommunikációs csatornán nyilvánosságra hozza.
 
Személyes adatok feldolgozása
A Gedeon Richter Farmacia SA, mint adatkezelő és a Supercard Solutions & Sevices SRL, mint adatfeldolgozó, az ön által a jelentkezési nyomtatványon megosztott személyes adatait dolgozza fel a hűségkártya kiállítása érdekében, melynek használatával igénybe veheti A Richter patikákban helyben nyújtandó kedvezményeket a patikában jelzett külön kiemelt termékekre, továbbá lehetősége nyílik különleges akciós ajánlataink kihasználására és nyereményjátékokon való részvételre amelyek kizárólag azoknak az ügyfeleknek szólnak, akik rendelkeznek hűségkártyával. Valamennyi kitöltött nyomtatvány az adatfeldolgozó által létrehozott és működtetett adatbázisba kerül, amelyhez korlátozott számú személynek van hozzáférése: illetékes Gedeon Richter Farmacia SA alkalmazottak, az adatfeldolgozó illetékes alkalmazottjai. Az adatok az adatfeldolgozó (Supercard Solutions & Services SRL) és a szerződésben elfogadott alvállalkozók tudomására jutnak. Ezek az adatok (vezetéknév, utónév, nem, születési dátum, tartózkodási város és megye, telefonszám, email cím, gyerekeinek számához és életkorához kapcsolódó információk - amennyiben van, aláírás) lehetővé teszik számunkra, hogy kiállítsuk  hűségkártyáját és információkkal lássuk el reklámtevékenységünkkel és marketing tevékenységünkkel kapcsolatban. Amennyiben ezeket nem szeretné megkapni, kérjük jelölje be a NEM lehetőséget minden közlési forma mellett (SMS, email, telefonszám). Amennyiben nem járul hozzá a hűségkártya kibocsátásának feltételeihez, úgy nem állítható ki hűségkártya az Ön nevére, nem részesülhet a hűségkártya által biztosított kedvezményekben, továbbá amennyiben nem járul hozzá a reklám és marketing értesítések kézbesítéséhez, nem tájékoztathatjuk legfrissebb akcióinkról, vállalatunk aktivitásáról. A 679/2016 számú általános adatvédelmi szabályzat értelmében hozzáférési joga van az Ön személyes adataihoz, joga van kérni azok kijavítását vagy törlését, valamint a feldolgozás korlátozását, jogában áll ellenezni azok feldolgozását, joga van az adatok hordozhatóságához, valamint joga van bármelyik pillanatban visszavonni a beleegyezését. A beleegyezés visszavonásáig lebonyolított adatkezelés törvényességét a beleegyezés visszavonása nem befolyásolja. Joga van ahhoz, hogy ne egyéni döntésnek legyen alávetve. Ezen jogok gyakorlása érdekében írásos, dátummal és aláírással ellátott kérvénnyel fordulhat a Gedeon Richter Farmacia SA felé (Koronka, 1B/1), Maros megye Adatvédelmi Felelőse felé, vagy a protectiadatelor@richter-farmacia.ro email címre küldött levélben.
Ugyanakkor jogában áll panasszal élni a Személyes Adatok Védelméért felelős Országos Felügyeleti Hatóságnál és bírósághoz fordulni. Az Ön adatai beleegyezésének visszavonásáig az Adatbázisban vannak tárolva. Ezek az adatok nem kerülnek külföldi továbbításra.
 
További információkért keresse fel a társaság honlapján a „Felhasználási Feltételek” és „Általános adatvédelmi tájékoztató” dokumentumokat.
Gedeon Richter Farmacia SA a személyes jellegű adatok operátorainak jegyzékébe a 17124 szám alatt van jegyezve.
Ügyfélszolgálat
Bármely Richter Patika hűségkártya megszerzésére, használatára vagy felújítására vonatkozó információért az ügyfelek felvehetik a kapcsolatot relatiiclienti@richter-farmacia.ro email címen vagy felhívhatják a Call Centert a 021.210.48.18 számon (normál tarifa).