Hűségkártya

card-fidelitate

A Richter patikákban díjazzuk a hűséget, gyors kiszolgálást, tájékoztatáshoz való jogot és választási lehetőséget nyújtva. Az együtt töltött évek alatt, hűség programokat fejlesztettünk ki és minden igénynek megfelelő szolgáltatásokat, amelyek olyan előnyös ajánlatokat vagy olyan szolgáltatásokat jelentettek melyek révén az egészségről és életminőségről gondoskodtunk. 

A továbbiakban, a Richter Patika hűségkártya a jelen oldalon bemutatott szabályzatnak van alávetve, ingyen kerül kiállításra valamennyi romániai Richter Patikában. A hűségkártya tulajdonosok számára kifejlesztett árengedmények és különleges ajánlatok mellett, lehetősége lesz részt venni  országos szinten a patikák keretén belül a hűséges ügyfeleknek szánt versenyeken.

 

Richter Patika hűségkártya szabályzata

Jelen hűségprogramot a GEDEON RICHTER FARMACIA SA szervezi és folytatja, székhelye Maros megye, Koronka 547367, 1B/1 szám, cégjegyzékszáma J26/578/1992, adószáma  RO 3099791, BRD Bank Marosvásárhelyi Fiókjánál nyitott számlaszáma  RO08BRDE270SV03069312700.
A programban résztvevők kötelesek betartani a Hivatalos Szabályzat feltételeit, az alábbiak szerint (a következőkben "Szabályzat"). A szabályzat bármely programban résztvevő személy rendelkezésére áll, tanulmányozásra, bármely Gedeon Richter patikában. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa vagy változtasson a jelen Szabályzaton, ezen módosítások csak előzetes nyilvános bemutatásukról szóló bejelentés után lépnek életbe.
 
Program területe
A hűségprogram Románia teljes területén a Gedeon Richter patikákban kerül megszervezésre és zajlik.
 
Részvételi feltételek
Bármely 18. életévét betöltött természetes személy a Richter Patika által kiállított hűségkártya tulajdonába léphet. A kártya kibocsátása csak az elfogadási nyilatkozat mezőinek nagybetűvel való kitöltése után történik meg.
A résztvevő köteles a jelentkezési nyomtatványt teljes mértékben kitölteni, valós és olvasható adatokkal.
A résztvevő ugyanakkor köteles a jelentkezési lapon kötelezőként megjelölt mezőket kitölteni. Ezek a következők: vezetéknév, utónév, nem, születési dátum, cím, telefon, email, foglalkozás. A programba való jelentkezési nyomtatvány bármely Gedeon Richter patikában kitölthető és leadható.
A nem aláírt nyomtatvány vagy amely nem teljes adatokat tartalmaz érvénytelen, ami a hűségkártya használatának lehetetlenségét vonja maga után.
 
Richter Patika hűségkártyájának megszerzési módja
A kártyát bármelyik RICHTER gyógyszertárban helyben meg lehet szerezni az elfogadási nyomtatvány kitöltése után, bármely termék, bármely Richter patikából való vásárlásakor.
 
Előnyök
RICHTER PATIKA hűségkártya a következő előnyöket nyújtja:
1. Közvetlen árkedvezmények a Richter Patikában külön megjelölt termékeknél. Az árengedmény  nem összesíthető más akciókkal.
2.  különleges promóciókban és versenyeken való részvétel lehetősége, amelyek kizárólag a hűséges ügyfeleknek szólnak.
3. közvetlen kedvezmények formájában megnyilvánuló akciók a gyógyszertárban forgalmazott termékeknél, a Gedeon Richter Farmacia SA kereskedelmi politikájának megfelelően, számításba véve a hatályban levő jogszabályokat.
 
A közvetlen kedvezmények megadásának mechanizmusa
A jelen szabályzat értelmében alkalmazott kedvezmények, a hűség program keretén belül, az alábbi feltétetelekkel jár:
A közvetlen kedvezmény megadása árcsökkentés által, azokra a termékekre vonatkozik, amelyeknél a végső eladási ár (kedvezmény megadása után) nagyobb mint a a termék beszerzési ára, megfelelve az alkalmazandó jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a kedvezmény alkalmazása után a termék eladási ára alacsonyabb vagy egyenlő a beszerzési árral, a kedvezmény megfelelően csökken, úgyhogy a termék/szolgáltatás végső eladási ára nagyobb legyen mint a beszerzési ár.
 
Kártya használata
Annak érdekében, hogy a hűségkártyához társuló előnyöket élvezze, az ügyfél fel kell mutassa a kártyát a gyógyszerésznek bármely termék vagy szolgáltatás igénylésekor.
 
Kártya elvesztése, eltulajdonítása vagy tönkretétele
Amennyiben a hűségkártya elvesztődik, ellopják vagy tönkre megy, az ügyfél értesíti erről a legközelebbi patikát és kérelmezi egy új kártya kiállítását. Egy új kártya kiállításakor egy új kártya nyomtatványt kell kitölteni. A kártya helyettesítési ideje alatt az ügyfél nem élvezheti azokat az árengedményeket és egyéb előnyöket amelyek a kártyához társulnak.
 
Hűségprogram időtartama
A hűségprogram időtartama meghatározatlan. Gedeon Richter Farmacia SA bármely pillanatban dönthet a hűségprogram megszüntetéséről. A program megszűnésére vonatkozó értesítés a program megszűnése előtt legkevesebb 15 nappal megtörténik minden Richter patikában.
 
Kártya érvényessége
Gedeon Richter Farmacia SA fenntartja magának a jogot, hogy érvénytelenítse a hűségkártyákat, amelyek nem voltak egyáltalán használva egymást követő 12 hónapig.
 
Szabályzat módosítása
Gedeon Richter Farmacia SA fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot módosítsa vagy lecserélje és kötelezi magát, hogy ilyen jellegű módosítások elvégzése előtt nyilvánosságra hozza őket a www.richter-farmacia.ro honlap és bármely más kommunikációs csatorna révén, amelyeket célszerűnek tart.
 
Személyes jellegű adatok felhasználása
Gedeon Richter Farmacia SA a személye jellegű adatok operátorainak jegyzékébe a 17124 számú alatt van jegyezve.
A 677/2001 számú személyek védelme a személyes jellegű adatok feldolgozása és adatok szabad forgalmára  vonatkozó Törvény, módosítva és kiegészítve, követelményei szerint Gedeon Richter Farmacia SA köteles az Önök által szolgáltatott személyes adatokat biztonságosan és csak a megnevezett célokra felhasználni
A hűségkártya igénylő lap kitöltésével a vásárló hozzájárul,  hogy a megadott információkat - beleértve személyes adatait is - az üzemeltető tárolja, használja és feldolgozza, annak érdekében, hogy a hűségkártyával járó előnyőkben részesüljön, valamint ezeket statisztikai, marketing célokból értékesítse, beleértve információs anyagok küldését levélben, e-mailben, SMS-ben, hírlevélben vagy más kommunikációs csatornákon.  
 
Ügyfélszolgálat
Bármely Richter Patika hűségkártya megszerzésére, használatára vagy felújítására vonatkozó információért az ügyfelek felvehetik a kapcsolatot relatiiclienti@richter-farmacia.ro email címen vagy felhívhatják a Call Centert a 021.210.48.18 számon (normál tarifa).