Általános adatvédelmi tájékoztató

Általános adatvédelmi tájékoztató
 

GEDEON RICHTER FARMACIA RT társaság (székhely: Koronka, nr. 1B/1, Maros megye, iktatva a Maros megyei Törvényszék melletti Cégbíróságon a J26/578/1992 szám alatt, adószáma RO3099791, a továbbiakban „mi", „minket" vagy a „Társaság") vállalja, hogy védelmezi a személyek magánélethez való jogát. Jelen Tájékoztató az általunk felhasználóktól begyűjtött személyes adatok feldolgozására vonatkozik (a következőkben „adatszolgáltatók”). 16 éven aluli adatszolgáltatók (a következőkben „kiskorúak”) nem használhatják szolgáltatásainkat. Kérjük amennyiben kiskorú, ne ossza meg személyes adatait a Társasággal.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az Általános Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, valamint a Felhasználási Feltételeket.

A jelen közlés frissítése útján bármikor módosíthatjuk a Honlap Adatkezelési Tájékoztatóját, és szükség esetén kérni fogjuk Öntől a változások elfogadását. Az Adatkezelési Tájékoztató legutóbbi frissítésének időpontját a jelen Adatkezelési Tájékoztató tetején lévő „Utolsó frissítés időpontja" felirat melletti dátum mutatja.

KI AZ ADATKEZELŐ?                                                                                              

Az adatkezelő a Társaság. Az Ön személyes adatát a Társaság az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletére (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy „GDPR"), és a Honlapra irányadó nemzeti jogszabályok alapján kezeli.

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA? 

Személyes adatokat azért kezelünk, hogy az Ön által kért Szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek.. Az adatkezelések és azok céljai az alábbiak lehetnek:

Az Ön által a honlapunkon keresztül („Honlap”) közölt kéréseinek rendezése, válaszadás az Ön kérdéseire vagy kéréseire,
Alkalmazásra vonatkozó hirdetések a honlapon és az alkalmazási kérések kezelése,
Kedvezőtlen hatásokról való értesítéshez szükséges kommunikációs csatorna nyújtása farmakovigilancia céljából (közösen „Szolgáltatások”)
Hűségkártyák kibocsátása
Különböző reklámanyagok és információk közlése (sms, e-mail és posta)

 

Az Ön mint adatszolgáltató személyes adatait munkatársaink kezelik, , bizalmasan tárolják és szolgáltatásaink nyújtásához releváns és törvényes célokra használják, beleértve:

szolgáltatásinkat használó adatszolgáltatók azonosítása,
előfizetői adatlap létrehozása, fenntartása és kezelése,
kérvény vagy kereset állapotának követése,
személyre szabott közlemények küldése,
szolgáltatásainkhoz kapcsolódó adminisztratív jellegű tájékoztatók, közlemények küldése
személyre szabott hírlevelek küldése
szolgáltatásaink felmérése és minőségének javítása érdekében, beleértve a statisztikák létrehozásáért történő webes kutatást,
csalás és visszaélések megelőzése elleni védelem céljából és azért, hogy biztosítsuk a honlapunkon a kommunikáció biztonságát,
ügyfelek számára segítségnyújtás, panaszok kezelése és Titoktartási irányelvek és az Általános Felhasználási Feltételek alkalmazása.

 

 

MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató másként nem rendelkezik, az Ön személyes adatainak kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul.  Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön az általunk, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, azt eredményezheti, hogy Szolgáltatásainkat nem tudjuk Önnek nyújtani.

Ami a káros hatásokra vonatkozó értesítéseket illeti, az adatfeldolgozás jogi alapja az egészségügyi reformra vonatkozó 95/2006 sz. Törvény 817 cikke

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTHETÜNK? 

Tevékenységünk során, a fent jelzett célokra az alábbi személyes adatait kezelhetjük:

Név (vezetéknév és utónév), nem, születés dátuma, tartózkodási város és megye, telefonszám, gyerekek száma és azok születési dátuma: ezen információk lehetővé teszik számunkra, hogy kiállítsuk a hűségkártyát, napirenden tartsuk tevékenységünkkel, reklám célú tevékenységekkel, reklámmal és marketinggel.
Email cím: ez az információ lehetővé teszi számunkra az Ön azonosítását és értesítések közlését, beleértve a direkt marketing anyagokat (amennyiben beleegyezik az ilyen jellegű anyagok közlésébe). Az e-mail címeket ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtására is használjuk.
Fiókhoz kapcsolódó információk: Amikor az egyes felhasználók regisztrálnak Honlapunkra vagy regisztrációjukat törlik, rögzítjük és tároljuk a felhasználó IP-címét, valamint a felhasználói profil megerősítésének dátumát és időpontját. Ezeket az adatokat azért kezeljük, hogy fenntarthassuk Honlapunk és a felhasználók személyes fiókjának biztonságát, valamint megelőzhessük vele a hamis feliratkozásokat.
Állásra való jelentkezéshez kapcsolódó információk: Ha Ön valamilyen állásra jelentkezik, rögzíthetjük a jelentkezés dátumát és időpontját, az Ön nevét, születéskori nevét, születési helyét és idejét; lakóhelyét; telefonszámát; e-mail címét; korábbi munkáltatója (munkáltatói) nevét; korábbi munkaviszonya időtartamát; korábbi beosztásait, munkaköreit és azok leírását; képesítéseit; tanulmányait; végzettségi szintjét, diplomáját és annak fokozatát, valamint a diploma megszerzésének időpontját; nyelvtudását; számítástechnikai ismereteit, és minden olyan egyéb információt, amely​et Ön jelentkezőként önként ad meg (például fénykép, önéletrajz, motivációs levél és fizetési igény). Ezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy tájékozódjunk szakmai tapasztalatáról, és hogy alkalmazásával kapcsolatosan döntést tudjunk hozni. Ezekhez az információkhoz kizárólag a munkaügyi osztályunk és az az osztály fér hozzá, amelyik az új munkatársat keresi.

Kedvezőtlen hatásokhoz kapcsolódó információk: Erre az információra azért van szükségünk, hogy a nemkívánatos hatásokat fel tudjuk dolgozni, ki tudjuk vizsgálni és jelenteni tudjuk a szabályozó hatóságnak. A bejelentésben szerepelnie kell a bejelentő nevének, az Ön telefonszámának és e-mail címének; az Ön foglalkozásának; a betegadatoknak; a beteg monogramjának; a beteg születési idejének; a beteg korának; a beteg nemének; a nemkívánatos esemény leírásának, ideértve a tapasztalt tüneteket; a mellékhatás, nemkívánatos állapot leírásának, a beteg kórtörténetének, egyéb betegségei bemutatásának; a tapasztalt nemkívánatos eseménynek (például halál); közvetlen életveszélynek, szükséges kezelésnek; tartós vagy jelentős egészségromlásnak vagy funkcióvesztésnek, fejlődési vagy születéskori rendellenességnek; gyógyszerekre vonatkozó információknak; a gyógyszer szedésének kezdő és befejező dátumának; a szedett gyógyszereknek / gyógykészítményeknek.
Üzenetekre vonatkozó információk: Nyilván tartjuk  az Önnel folytatott kommunikációnkat, ideértve az Ön által benyújtott panaszokat, a nyilvántartásban rögzítjük a kézbesítési visszajelzéseket is, hogy megfelelő ügyfélszolgálati szolgáltatásokat tudjunk Önnek nyújtani és kezelni tudjuk panaszát.
Általános felhasználásra vonatkozó információk: Olyan információk, amelyek arról tájékoztatnak minket, hogy Ön miként veszi igénybe Szolgáltatásainkat, amikor Honlapunkat használja. Ennek része a viselkedés megfigyelése és beállítások közötti keresés, a Honlapunkon történt kereséseiről és a böngészőben végzett tevékenységéről készült nyilvántartás. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy az Önnek nyújtott Szolgáltatásainkat javítsuk, valamint azonosítsuk azokat a területeket a Szolgáltatásaink minőségében, amelyeket még javítanunk kell.

 

     Szolgáltatásainknak nem célja, hogy az Érintettektől – a  kedevezőtlen hatásokra vonatkozó farmakovigilanciacélokat szolgáló egészségügyi információk kivételével – különleges személyes adatokat gyűjtsünk.

 

MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK?

Honlapunk sütiket használ, hogy megkülönböztesse Önt Honlapunk más felhasználóitól. Ennek segítségével Ön könnyebben böngészhet Honlapunkon, és a sütik segítenek minket Honlapunk fejlesztésében is.

A süti olyan betűkből és számokból álló, kis fájl, amelyet az Ön böngészőjében vagy az Ön számítógépének merevlemezén tárolunk, ha Ön ehhez hozzájárul. A sütik az Ön számítógépének merevlemezére továbbított információkat tartalmaznak.

A következő sütiket használhatjuk:

feltétlenül szükséges sütik: Ezek a sütik elengedhetetlenek a Honlap működéséhez. Többek között ezek teszik lehetővé, hogy Honlapunkon a védett területekre is be tudjon jelentkezni. Ezt a típusú sütit nem lehet letiltani, és nincs szükség a felhasználó hozzájárulására.
Analitikai/teljesítmény sütik: Ezek lehetővé teszik, hogy felismerjük és megszámoljuk a látogatókat és láthatjuk milyen módon navigálnak a honlapon a látogatás során. Ez lehetővé teszi, hogy javítsunk a honlap működési módján, például a felhasználók által keresett információkhoz való gyors hozzáférés biztosításával.
Működést biztosító sütik: Ezek révén a honlap későbbi látogatása esetén felismeri Önt. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy megszemélyesítsük a honlap tartalmát, hogy nevén szólítsuk és észben tartsuk preferenciáit (például a nyelv- és régió kiválasztásánál).
Cél sütik: Ezek a sütik regisztrálják az Ön látogatását a honlapon, az oldalakat amiket meglátogatott és amelyekre fellépett. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a honlapunkon az Ön preferenciáinak kedvező tartalmat, releváns reklámokat jeleníthessünk meg. Ugyanakkor lehetőségünk nyílik ezen információk harmadik felek felé történő megosztására.

 

     Böngészője beállításainak segítségével letilthatja az összes vagy csak néhány sütit. Ha azonban böngészőjében az összes sütit letiltja (ideértve a feltétlenül szükséges sütiket), akkor előfordulhat, hogy Honlapunk egy részét vagy egészét nem fogja tudni elérni. A sütikről és azok letiltásáról az alábbi oldalon talál további információkat: www.allaboutcookies.org

 

HOL TÁROLJUK AZ INFORMÁCIÓKAT, ÉS KI LÁTJA AZOKAT?

Kizárólag Társaságunk azon engedéllyel rendelkező munkatársai és szervezeti egységei férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek az adott adatokra tevékenységük végzéséhez szükségük van. Személyes adatait harmadik személyeknek, külső szerveknek vagy szervezeteknek csak és kizárólag abban az esetben adjuk ki, ha Ön az adattovábbításhoz hozzájárult, illetve ha az adattovábbítást jogszabály írja elő vagy engedélyezi.

A kedvezőtlen hatásokra vonatkozó értesítés keretében történő adatszerzésből kinyert információkat a Országos Gyógyszer- és Gyógyászati Eszköz Ügynökség (ANMDM) tudomására hozzuk ami feldolgozza a személyes adatokat vagy a kedvezőtlen eseményhez kapcsolódó más jellegű adatokat.  

Amennyiben a fent felsorolt szolgáltatások végrehajtásában harmadik felek/adatfeldolgozók vesznek részt, a 2016/679 számú Európai Uniós Szabályzat 28 cikke előírásának megfelelően kötelesek titoktartási és nem közlési megállapodást aláírni a személyes adatok védelmére.

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA  

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg az kezelésük céljának teljesüléséhez szükséges, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok azok további kezelését (tárolását) írják elő.

 A személyes adatokat töröljük, ha:

Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
Ön tiltakozik az adatkezeléssel szemben, és az adatkezelésre nincs elsőbbséget élvező törvényes jogalap, illetve ha Ön tiltakozik adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen;
a személyes adatok kezelése jogellenes módon történik; valamint
a Társaságra vonatkozó valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell.

Személyes adatok nem törölhetők, ha az adatkezelés olyan jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely a Társaságot adatkezelésre kötelezi, illetve a Társaságra ruházott közfeladat végrehajtásához vagy hivatalos hatósági jogkör gyakorlásához szükséges (amennyiben vannak ilyenek); közérdekű, tudományos vagy történelmi kutatási célok, illetve statisztikai célok megvalósításához szükséges; vagy a Társaság követeléseinek megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

Az alkalmazási folyamatra vonatkozó adatokat az alkalmazásra vonatkozó végső döntés közlésétől számított hatvan (60) napos időszakig kell tárolni, kivéve, ha egyetért az Ön személyes adatainak tárolásával jövőbeni jelentkezésekre való tekintettel.

MILYEN NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS TÖRTÉNIK? 

Amennyiben nem tájékoztatjuk Önt másképp ebben az Adatkezelési Tájékoztatóban vagy bármely más kommunikációnkban, nem továbbítjuk az Ön személyes adatát olyan országba vagy olyan területre, amely az Európai Gazdasági Térségen kívül található.

HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ADATOK ÉPSÉGÉT? 

Minden lehetséges és ésszerű intézkedést meghozunk annak érdekében, hogy biztosítsuk az általunk birtokolt személyes adatok pontosságát. Kérjük frissítsék a a rendelkezésünkre bocsátott adataikat és tájékoztassanak a szolgáltatott személyes adatok bármilyen módosításáról.

 

 

HOGYAN VÉDJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Megteszünk minden szükséges lépést a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, és hogy megakadályozzunk minden illetéktelen vagy véletlen hozzáférést, gyűjtést, felhasználást, közlést, másolást, módosítást, kiadást, törlést vagy egyéb, jogosulatlan felhasználást. Felhívjuk a figyelmét, hogy az információk elektronikus úton történő továbbítása soha nem lehet teljesen biztonságos. Törekszünk a feldolgozott információk biztonságának megteremtésére, honlapunkon a Secure Sockets Layer („SSL”), illetve titkosítjuk a jelszavakat.Felhívjuk a figyelmét továbbá arra is, hogy Ön felel jelszavának biztonságáért, valamint azért, hogy azt ne közölje harmadik személyekkel.

MELYEK AZ ÖN JOGAI? 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és a Rendelet által előírt feltételek mellett a következő jogokkal rendelkeznek:

Tájékoztatáshoz való jog

A feldolgozott személyes adatokhoz való hozzáférési jog: jogában áll visszaigazolást kapni, hogy az Ön személyes adatait feldolgozták vagy sem, amennyiben igen, jogában áll az adatkezelőtől kérvényezni a személyes adatok típusához és feldolgozási módjához való hozzáférést.

Személyes adatok kiigazítához vagy törléséhez való jog: jogában áll  kérvényezni az adatkezelőtől a pontatlan személyes adatok kiigazítását, kiegészítését vagy az Ön adatainak törlését amennyiben: (i) az adatkezelés eredeti céljához nincs már rá szükség (és nincs egy új jogszerű cél), (ii) a feldolgozás jogalapja az érintett személy beleegyezése, az érintett személy visszavonja a beleegyezését és nincs más jogalap, (iii) az érintett személy gyakorolja ellenkezési jogát és az adatkezelő nem rendelkezik a tiltakozást felülíró jogalappal, (iv) az adatok törvényellenesen kerültek feldolgozásra, (v) a törlést az EU-s vagy román jogszabályok követelik meg, vagy (vi) az adatok a gyerekeknek nyújtott információs társaság szolgáltatásaival kapcsolatosan kerültek begyűjtésre (amennyiben erről van szó), amikor sajátos követelmények alkalmazandók a hozzájárulás terén,

Az adatkezelés korlátozásához való jog: jogában áll a adatkezelés korlátozásához amennyiben: (i) úgy gondolja, hogy a feldolgozott személyes adatok pontatlanok, olyan időtartamra ami lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy a személyes adatok pontosságát ellenőrizze, (ii) a feldolgozás törvénytelen de nem kívánja személyes adatainak törlését, hanem ezen adatok felhasználásának korlátozását, (iii) amennyiben az adatkezelőnek nincs szüksége az Ön személyes adataira a fent említett célokra, azonban Önnek szüksége van adatokra bírósági úton joga megállapítására, gyakorlására vagy megvédésre, vagy (iv) amennyiben elutasítja az adatkezelést, arra az időtartamra, amennyi szükséges ahhoz, hogy leellenőrizzük: az adatkezelő rendelkezik-e a tiltakozást felülíró jogalappal;

Az adatfeldolgozásra  vonatkozó beleegyezésének visszavonásához való joga, amennyiben a feldolgozás alapja a beleegyezés, anélkül, hogy az adott pillanatig elvégzett feldolgozás törvényességét érintené,

Jogában áll az adatok feldolgozását ellenezni, az Ön pillanatnyi különleges helyzetére alapozva, amikor a feldolgozás jogos érdeken alapul, valamint bármelyik pillanatban ellenezheti az adatok direkt marketing célokra való feldolgozását, beleértve a profilok létrehozását,

Jogában áll nem kizárólag automatizált feldolgozás alapú döntés tárgyát képezni, beleértve a profil létrehozást, ami jogi, vagy hasonló jelentőségű hatásokat fejt ki;

Adatok hordozhatósághoz való jog, melynek értelmében jogában áll az adatkezelőnek szolgáltatott személyes adatokat strukturált formában megkapni, ami általánosságban kerül használatra és ami automatikusan leolvasható, valamint jogában áll az adott adatokat más adatkezelővel közölni, amennyiben a feldolgozás vagy egy szerződés végrehajtása az Ön beleegyezésén alapszik és automatikus eszközök révén történik,

A fenti jogok bármelyikének végrehajtása érdekében forduljon a GEDEON RICHTER FARMACIA SA-hoz (székhely: Koronka, nr. 1B/1,Maros megye, E-mail: protectiadatelor@richter-farmacia.ro) egy írásos, datált és aláírt kérvénnyel -

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön adatait jogszerűtlenül kezeltük, a vonatkozó jogait megsértettük, felveheti a kapcsolatot a National Data Protection and Freedom of Information Agency-vel (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; phone: +36-1-391-1400; fax: +36 1 391 1410; email: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósági keresetet nyújthat be a Társaság ellen (amelyben szintén kérelmezheti a személyes adatok törvénytelen feldolgozásának vagy az adatvédelmi biztonsági követelmények megszegésének következtében elszenvedett kár megtérítését).

Ez a honlap hivatkozást tartalmazhat harmadik személyek honlapja felé. Ezek a hivatkozások nem állnak az ellenőrzésünk alatt és nem vagyunk felelősek az adatkezelési módszereikért.

HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT JELEN TITOKTARTÁSI ÉRTESÍTÉS KAPCSÁN?

Amennyiben adatvédelmi kérdésekben további információra lenne szüksége vagy érintetti jogait szeretné gyakorolni, kérjük vegye fel a kapcsolatot illetékes kollégáinkkal a protectiadatelor@richter-farmacia.ro e-mail címen vagy a Global Operations Management Részleg, Legal and Compliance Osztállyal (telefon: +36 1 431 4700; e-mail: compliance@richter.hu)