Felhasználási Feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Utolsó frissítés időpontja: 2018. Május. 22

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban „Felhasználási Feltételek") a Richter Gedeon Farmacia RT honlapján (a továbbiakban „Honlap") elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg. A honlapra történő belépéssel Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a felhasználási feltételeket, amelyek a Honlapon tett első látogatásakor haladéktalanul hatályba lépnek. Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadja el, kérjük ne használja a honlapot.

A honlap fenntartója és üzemeltetője GEDEON RICHTER FARMACIA R.T.( társasági székhelye Koronka/Corunca,  nr. 1B/1, Corp Administrativ,  jud. Mureş, iktatva a Maros megyei Törvényszék melletti Cégbíróságon a J/26/578/1992 szám alatt,  adószáma CUI RO 3099791; a továbbiakban „mi", „minket" vagy „Társaság").

A  GEDEON RICHTER FARMACIA R.T. társaság vállalja a jelen Felhasználási Feltételek betartását.

Az adatkezelési módszereket, a Honlap tartalmát és a szerzői jogokat érintő értesítéseket cégünk szükség esetén átnézi és módosítja.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket bármikor, a jelen közlés frissítése útján felülvizsgálja vagy módosítsa. A felhasználási feltételek legutóbbi frissítésének időpontját a felhasználási feltételek tetején lévő „Utolsó frissítés időpontja" felirat melletti dátum mutatja. Javasoljuk, hogy jövőbeni felhasználás céljából a jelen feltételeket nyomtassa ki. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek és a honlapon máshol meghatározott egyedi rendelkezések között bármilyen ellentmondás lenne, úgy a jelen felhasználási feltételek az irányadók.

 
KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT

A jelen Honlap tartalma és az Honlapon közzétett minden anyag a Társaság vagy a Társaság engedélyeseinek szellemi tulajdona, és Önnek kizárólag korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, nem engedményezhető felhasználási jogot engedünk a jelen Honlapon elérhető tartalom vonatkozásában. A műveket a világ minden részén szerzői jogi jogszabályok és egyezmények védik. Minden ilyen jog fenn van tartva.

 A Honlap felhasználói kötelesek a Honlapunkon megjelenő tartalom vonatkozásában fennálló szerzői minőségünket (vagy a megnevezett közreműködőkét) elismerni. A jelen Honlapról letöltött és kinyomtatott oldalakhoz fűződő szerzői jogot és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó jelzést tiszteletben kell tartani és fel kell tüntetni. Tilos a Társaság nevét és védjegyeit előzetes hozzájárulásunk nélkül felhasználni.

Tilos a Honlap tartalmát nyilvános vagy kereskedelmi célokra a társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – részben vagy egészben – megosztani, módosítani vagy felhasználni, ideértve a teljes tartalmat, a képeket, hang- és képfelvételeket. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a jogszabályok másként nem rendelkeznek, a jelen honlapon közzétett minden tartalom szerzői jog tárgyát képezi. A Társaság és az adott szerző engedélye nélkül csak a jelen felhasználási feltételekben meghatározott feltételek és az adott honlapon szereplő szövegben kikötött rendelkezések szerint használható fel. A Társaság és az egyéb harmadik személyek nem engedményezik önre az ekként megjelölt védjegyekhez, szabadalmakhoz, védett jogokhoz és egyéb szellemi tulajdonjogokhoz fűződő személyes vagy tulajdonosi érdekeiket, illetve felhatalmazásaikat.
 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

A Honlap és szolgáltatásai a romániai lakhellyel rendelkező személyeknek szól.

A Honlap látogatása és használata saját kockázatra történik. A jelen Honlapon szereplő tartalom általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem helyettesíti az orvosi tanácsot vagy kórmegállapítást. A Honlap tartalma nem tekinthető tanácsadásnak vagy ajánlásnak, továbbá az itt szereplő információkra nem alapozható semmilyen döntés vagy intézkedés, ideértve a Honlapon közzétett orvosi információkat is, amelyek nem helyettesíthetik az egyes betegek igényeire szabott részletes orvosi tanácsokat. Sem a honlap, sem pedig annak tartalma nem helyettesíti az egészségügyi szakemberek tanácsát vagy az általuk felállított diagnózist. Egészségügyi állapotával kapcsolatos kérdésekben mindig kérje ki egy szakképzett egészségügyi szakember véleményét.

A Honlap tartalmazhat pontatlanságokat és elírásokat. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelenlegi tartalmat, valamint az információkban szereplő programokat és termékeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, korrigáljuk és/vagy fejlesszük. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a Honlapunkon található információk naprakészek legyenek, de – sem kifejezetten, sem hallgatólagosan – nem szavatoljuk vagy garantáljuk, hogy a Honlapon található tartalom pontos, hiánytalan vagy naprakész.

Ha Ön üzleti felhasználó vagy egészségügyi szakember, úgy kizárunk a jelen Honlapra vagy annak tartalmára vonatkozó minden hallgatólagos feltételt, szavatosságot, nyilatkozatot vagy egyéb feltételt. Ha Ön fogyasztó felhasználó, úgy a Honlapunkat csak belföldi, magáncélokra használhatja, és vállalja, hogy oldalunkat semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra nem használja fel.

Az Ön felé fennálló felelősségünket semmilyen olyan módon nem zárjuk ki, illetve nem korlátozzuk, amelyet jogszabály nem tesz lehetővé.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben sem a Társaság, sem a jelen Honlap fejlesztésében és üzemeltetésében résztvevő egyéb személyek nem felelnek a Honlap látogatása során a kapcsolat létrehozásával, a böngészéssel vagy letöltéssel kapcsolatosan – közvetlenül, közvetetten vagy véletlenül – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, vagy a Honlap tartalmának meghibásodásáért.

Üzleti és üzemeltetési okokból bármilyen indoklás vagy előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük, megszüntethetjük vagy korlátozhatjuk Honlapunk egy részének vagy egészének hozzáférhetőségét.

HARMADIK FELEK HIVATKOZÁSAI

Amennyiben a Honlap más honlapokra és harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, úgy azok a hivatkozások kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. Az ilyen hivatkozások megjelenítése a Honlapon nem értelmezhető úgy, hogy a hivatkozott honlapokat vagy az azokon elérhető információkat mi jóváhagytuk. Az ilyen honlapokon és forrásokon található tartalmak felett nem rendelkezünk ellenőrzési jogkörrel.

A jelen Honlap tartalmazhat harmadik személyek által feltöltött anyagokat, információkat, többek között hirdetéseket, chat-szobákat, fórumokat. Az ilyen jellegű anyagok és információk nem kerültek ellenőrzésre vagy jóváhagyásra Társaságunk által. A Honlapunkon harmadik személyek által kifejtett nézőpontok nem tükrözik társaságunk álláspontját vagy értékrendjét.

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

Ön vállalja, hogy a Honlap használata során minden alkalmazandó jogszabályt, szabályt és szabályozást betart. Elvárjuk a Honlap felhasználóitól, hogy a jogszabályokat, valamint mások jogait és méltóságát tiszteletben tartsák. A Honlapot és a Honlapunkon kínált szolgáltatásainkat tilos felhasználni: 

olyan módon, amely sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy szabályozásokat;
jogellenes vagy csalárd módon, illetve olyan módon, amelynek ilyen célja vagy hatása van;
 károkozás vagy károkozási kísérlet céljára, illetve mások törvényes jogainak vagy méltóságának megsértése céljából;
 arra, hogy egy másik személynek vagy jogi személynek – ideértve többek között a Társaság képviselőit is – adja ki magát a felhasználó;
kéretlen vagy illetéktelen reklámok vagy egyéb promóciós anyagok, illetve bármilyen hasonló üzletszerzési forma továbbítására vagy küldésére;
 adatbázis kialakítására a Honlap tartalmának letöltésével és tárolásával; 
olyan adatok továbbítására, illetve anyagok küldésére vagy feltöltésére, amelyek vírust, trójai falovat, férget, kémprogramot, adware-t vagy egyéb káros programot, illetve számítógépes szoftverek vagy hardverek működésének hátrányos befolyásolására tervezett hasonló számítógépes kódot tartalmaznak;
 valamint a Honlapunkhoz, a Honlapunk tárolására szolgáló szerverhez vagy a Honlapunkhoz kapcsolódó egyéb szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz történő illetéktelen hozzáférés céljára.

A szabályok megszegését az illetékes bűnüldözési hatóságoknak jelentjük, és a hatóságok kérésére feltárjuk a szabályszegő személyazonosságát.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételeket sértő tevékenység jut tudomásunkra, illetve a jelen Felhasználási Feltételeket sértő információkat vagy anyagokat tesznek közzé, továbbítanak, vagy más módon bocsátanak rendelkezésre a honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban, jogosultak vagyunk – de kötelesek nem – az adott információt vagy anyagokat eltávolítani vagy azok hozzáférését letiltani, illetve azonnali hatállyal beszüntetni a Honlapok Ön általi használatát. Jogosultak vagyunk felfedni az Ön személyazonosságát olyan harmadik személyeknek, akik azt állítják, hogy az Ön által a Honlapunkon közzétett vagy feltöltött tartalom sérti a szellemi tulajdonjogaikat vagy a magánélethez fűződő jogaikat.

MŰSZAKI FELELŐSSÉG

Nem szavatoljuk, hogy a Honlapunk hiba- és vírusmentesen működik. A felhasználó maga felel a saját számítástechnikai rendszerének, számítógépes programjainak és platformjának a honlap eléréséhez szükséges beállításaiért, megfelelő működéséért. Javasoljuk, hogy számítógépének védelme érdekében használjon tűzfalat és vírusirtó szoftvereket.

A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk a felelősséget a felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyában a jelen Honlappal vagy annak elérésével, használatával vagy tartalmának böngészésével kapcsolatosan felmerült károkért, ideértve az anyagok, adatok, szövegek, képek, hang- és képi anyagok letöltése során bekövetkezett nemkívánatos káreseményeket.

A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk továbbá minden felelősségünket a Honlap hibás működéséből vagy meghibásodásából, illetve bármilyen hasonló okból eredően felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, illetve költségekért, ugyanakkor nem felelünk a Honlapon közzétett vagy elérhető információk helyességéért és frissítéséért.

ADATVÉDELEM ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG 

Adatkezelési Tájékoztatónk tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően személyes adatokat kezelünk Önről, és amelyek szerint Ön ezeket a személyes adatokat a rendelkezésünkre bocsátja. A jelen Honlap használatakor Önnek el kell fogadnia a Honlapra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató feltételeit.

Az Adatkezelési Tájékoztató feltételei a jelen Felhasználási Feltételeknek elválaszthatatlan részét képezi.

A jelen Honlapon elérhető bizonyos Szolgáltatásokhoz nincs szükség előzetes azonosításra, így ezen Szolgáltatások tartalmának használatához Önnek nem kell felfednie a személyazonosságát. A Honlap bizonyos részeinek látogatásához azonban néhány esetben ellenőriznünk kell a felhasználó személyazonosságát, hogy megállapítsuk, jogosult-e az adott részek látogatására Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a Társaság által kért személyes adatokat nem adja meg, azzal elfogadja, hogy esetlegesen nem fog tudni hozzáférni a Honlap bizonyos részeihez.

Jelen Honlap bejelentkezett felhasználóknak fenntartott szolgáltatásai:

Hírlevélre való feliratkozás.

HIVATKOZÁSOK A TÁRSASÁG HONLAPJAIRA

A Honlapunk nyitólapjára mutató hivatkozást Ön bárhol elhelyezhet, amennyiben azt tisztességes és jogkövető módon teszi, és azzal nem sérti hírnevünket, illetve abból Önnek nem származik haszna. Hivatkozást nem illeszthet be úgy, hogy az bármilyen köztünk fennálló kapcsolat, jóváhagyás vagy támogatás létezését sugallja.

Nem hozhat létre hivatkozásokat a Honlap felé olyan holnapon amit Ön működtet. A Honlapunk nem képezheti részét semmilyen  más honlapnak, továbbá hivatkozást csak a kezdőoldal felé hozhat létre. Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül visszavonjuk a hivatkozások létrehozásának engedélyét.

Amennyiben a fentiekben meghatározottaktól eltérő módon szeretné használni a Honlap tartalmát, hivatkozni a Honlapra, Társaságunk írásos engedélyére lesz szüksége. Ebben az esetben kérjük vegye fel a kapcsolatot a Jogi és megfelelőségi részlegünkkel a 0365.733.706 telefonszámon, vagy a compliance@richter-farmacia.ro e-mail címen.

MEGFELELŐSÉG

A jelen Felhasználási Feltételek megszegése a Honlap használatára vonatkozó feltételek súlyos megszegésének minősül, amely az alábbi intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét maga után vonhatja:

honlapunk használati jogának haladéktalan, ideiglenes vagy végleges visszavonása;
az Ön által honlapunkra feltöltött bármilyen posztolás vagy anyag azonnali, ideiglenes vagy végeleges eltávolítása

figyelmeztetés küldése;
peres eljárás Ön ellen a feltételek megszegése miatt felmerült károk (ideértve többek között az igazolt adminisztrációs és jogi költségeket is) megtérítéséért;
 további jogi fellépés Önnel szemben;

az általunk indokoltan szükségesnek tartott információk kiadása a bűnüldöző hatóságoknak.

ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen Felhasználási Feltételekre, azok tárgyára és értelmezésére (valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések rendezésére) a román jogszabályok az irányadók. Mindkét fél megállapodik abban, hogy Románia bíróságainak kizárólagos joghatósága van.

KAPCSOLAT

Amennyiben a Honlappal vagy a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon a Jogi és megfelelőségi részleghez a következő telefonszámon: 0365.733.706, valamint a következő email címen: compliance@richter-farmacia.ro.