Card

card-fidelitate

In farmaciile Richter am rasplatit fidelitatea, oferind in acelasi timp servicii prompte, dreptul la informare si libertatea de alegere. In toti acesti ani in care v-am fost alaturi, am dezvoltat programe de fidelizare adaptate tuturor nevoilor, fie ca aceasta au insemnat oferte avantajoase sau servicii prin care ne-am ingrijit de tot ceea ce inseamna sanatate si calitate a vietii. 

Cardul de fidelitate Farmacia Richter este supus regulamentului prezentat in aceasta pagina, se elibereaza gratuit si este valabil in toate farmaciile Richter din Romania. Pe langa reducerile de pret si  ofertele speciale adresate  posesorilor cardului de fidelitate, veti avea ocazia sa participati la concursurile dedicate clientilor fideli in cadrul farmaciilor din toata tara.

 

Regulament card de fidelitate Farmacia Richter
 
Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de Gedeon Richter Farmacia SA, cu sediul în Jud. Mureș, localitatea Corunca, 547367, Nr.1B/1, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: J26/578/1992, cod fiscal: RO 3099791, cont: RO77RNCB0106146173340001, deschis la BCR Cluj.
 
Participanții la Program sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare „Regulament”). Regulamentul stă la dispoziția oricărui participant la program, pentru consultare, în oricare din farmaciile Richter. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public.
 
Zona de desfășurare a programului
Programul de fidelitate este organizat și se desfasoară pe întreg teritoriul României în farmaciile Richter.
 
Condiții de participare

Orice  persoană  fizică  în  vârstă  de  cel  puțin  18 ani  poate  intra  în posesia cardului de fidelitate FARMACIA RICHTER.  Eliberarea cardului se face doar după comunicarea tuturor  informațiilor necesare completării Formularului Emitere card de fidelitate, verificarea și semnarea acestuia de către solicitant. Formularul de Emitere card de fidelitate se completează online și se printează în farmacii de către reprezentanții Organizatorului. Participantul  este  obligat  să  verifice informațiile completate și să semneze Formularul de Emitere card de fidelitate.

Câmpurile marcate ca obligatorii în Formularul de Emitere card de fidelitate sunt: nume, prenume, sex, data nașterii, oraşul şi judeţul de reşedinţă, număr de  telefon, adresă de e-mail, informații copii sub 18 ani. După semnare Formularul de Emitere card de fidelitate se predă în Farmacia Richter unde s-a completat.

Formularul  nesemnat  sau  conținând  date incomplete nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea utilizării cardului de fidelitate.

Obținerea cardului de fidelitate FARMACIA RICHTER
Cardul poate fi obținut pe loc în oricare din farmaciile Richter după completarea și semnarea Formularului de Emitere card de fidelitate.
 
Beneficii
Cardul de fidelitate FARMACIA RICHTER oferă următoarele beneficii:
1. reduceri acordate pe loc la  produsele  special semnalizate din farmaciile Richter. Reducerile acordate nu se cumulează cu alte promoții disponibile în farmacii.
2. posibilitatea de a participa la promoții speciale și concursuri, adresate în exclusivitate clienților fideli.
3. reduceri sub forma de discounturi directe la unele produse comercializate în farmacii în acord cu politica comercială a Gedeon Richter Farmacia SA cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.
Mecanismul de acordare a discount-ului direct
Discount-urile aplicate în baza prezentului Regulament, în cadrul programului de fidelitate, se supun următoarelor condiții:
- Discount-ul direct prin reducere de preț se aplică produselor doar cu condiția ca prețul final de vânzare cu amănuntul (rezultat în urma discount-ului acordat) să fie mai mare decât costul de achiziție al produsului, conform reglementărilor legale în vigoare. În cazul în care cu ocazia aplicării discount-ului, prețul de vânzare al produselor scade sub sau egalează prețul de achiziție, discount-ul va fi redus în mod corespunzător astfel încât prețul final de vânzare al produselor și/sau serviciilor să fie mai mare decât prețul de achiziție.
 
Folosirea cardului
Pentru a beneficia de avantajele asociate cardului de fidelitate, clientul trebuie să prezinte cardul farmacistului la solicitarea oricărui produs sau serviciu.
 
Pierderea, furtul sau distrugerea cardului
În cazul în care cardul  de fidelitate  este pierdut,  furat sau distrus clientul  va comunica acest lucru  în  cea  mai  apropiată farmacie și va solicita  eliberarea unui nou card.  La eliberarea unui  nou  card va trebui să completeze  din nou formularul de înscriere. În perioada de  înlocuire a  cardului  nu  este  posibilă acordarea reducerilor și a altor beneficii asociate cardului.
 
Durata programului de fidelitate
Programul de fidelitate are durată nedeterminată. Gedeon Richter Farmacia SA poate hotărî în orice moment încetarea programului de fidelitate. Înștiintarea referitoare la încetarea programului va fi realizată cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării programului în toate farmaciile Richter.
 
Valabilitatea cardului
Gedeon  Richter  Farmacia  SA  își  rezervă  dreptul de a  invalida  cardurile de fidelitate care nu au fost deloc utilizate timp de 12 luni consecutiv.
 
Modificarea regulamentului
Gedeon Richter Farmacia SA își  rezervă  dreptul  de a  modifica  sau  schimba prezentul  regulament  și  se  angajează   ca  înaintea  operării  unor  astfel  de modificări să le facă publice prin intermediul site-ului www.richter-farmacia.ro și  al  oricăror  alte  canale  de  comunicare  pe  care  le  consideră oportune.
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Gedeon Richter Farmacia S.A., în calitate de operator, și Supercard Solutions & Services S.R.L., în calitate de persoană împuternicită, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în vederea emiterii de carduri de fidelitate în cadrul farmaciilor Richter cu scopul acordării de reduceri pe loc la  produsele special semnalizate din farmaciile Richter și cu posibilitatea de a participa la promoții speciale și concursuri, adresate în exclusivitate clienților fideli, posesori de carduri de fidelitate. Toate formularele completate ajung într-o bază de date pusă la dispoziţie de către persoana împuternicită a operatorului, la care are acces un număr limitat de persoane din cadrul Gedeon Richter Farmacia S.A. şi persoanele responsabile din cadrul echipei de suport a persoanei împuternicite. Datele vor fi dezvăluite persoanei împuternicite (Supercard Solutions & Services S.R.L.) și a subcontractorilor săi agreați contractual. 
Aceste date/datele (nume, prenume, sex, data nașterii,  orașul și județul de reședință, număr de telefon, adresă de email, date legate de numărul și data nașterii copiilor - dacă există, semnătură) ne permit să vă emitem cardul de fidelitate și să vă ţinem la curent cu activitatea noastră prin activități de reclamă/ publicitate și marketing pe perioada derularii programului de fidelitate. În cazul în care nu doriţi aceasta, menționați □NU în dreptul fiecărui canal de transmitere (SMS, email, poștă). Refuzul dvs. în scopul emiterii cardului de fidelitate determină imposibilitatea emiterii cardului de fidelitate și implicit imposibilitatea de oferire de reduceri pentru clienții fideli, iar refuzul dvs. în scopul de reclamă/ publicitate și marketing determină imposibilitatea de a vă ține informați cu privire la activitatea noastră, la campaniile pe care le avem în derulare.
Conform Regulamentului general privind protecția datelor 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces la datele cu caracter personal referitoare la persoana dumneavoastră, dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără  afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Gedeon Richter Farmacia S.A., Corunca, Str. Principală, nr. 1B/1, jud. Mureş, în atenția Responsabilului de Protecția Datelor sau la adresa de email protectiadatelor@richter-farmacia.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere privind Protectia Datelor cu Caracter Personal și de a vă adresa justiţiei.
Datele dumneavoastră sunt stocate în baza de date până la retragerea consimțământului dvs. Totodată, acestea nu vor fi transferate în străinătate.
 
Serviciul de relații cu clienții
Pentru orice informații legate de obținerea, utilizarea sau reînnoirea cardului de fidelitate FARMACIA RICHTER clienții pot contacta organizatorul pe adresa de e-mail relatiiclienti@richter-farmacia.ro sau pot suna la Call Center – 021.210.48.18 (tarif normal).